אישור
ביטול
בטל
הסר
שמור
יש להזין שם משתמש וסיסמא כדי להתחבר למערכת הניהול
שם משתמש:
סיסמא:
סגור
היכנס למערכת הניהול
לחץ על התמונה כדי להסיר אותה. ועל כפתור הוסף תמונה כדי להוסיף.
+הוסף תמונה
סגור
עידכון התגיות ותיאור האתר
עמוד:
כותרת:
תיאור:
תגיות:
סגור
שמור
הוספת טאב למערכת
שם:
תמונה:
סגור
הוסף
ערוך לינק טעימה קטנה
לינק:
סגור
שמור
הוספת עבודה למערכת
עריכת עבודה קיימת
אייקון:
הוסף אייקון
לינק:
כותרת:
תיאור:
טאב:
תמונות:
הוסף תמונה
סגור
הוסף
סגור
שמור
עריכת טאבים
רשימת טאבים:
עריכה:
תמונה:
מחיקה:
מחק
סגור
שמור
מערכת הניהול
המערכת פתוחה, אפשר ללחוץ על כל טקסט באתר כדי לשנות אותו ועל כל תמונה כדי להחליף או למחוק אותה.
סגור
התנתק
ערוך
הסר